شرایطی که اگر در مجلس تصویب شود ....

بر اساس طرح جدید مجلس برای سقط جنین که مشکل جسمی یا ژنتیکی دارد، علاوه بر پزشک، ۲ فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند. در این طرح آمده:

«براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد

جالب بودن این قانون از این منظر است که در صورت تصویب همچین قانونی چه میزان از بودجه کشور باید برای نگهداری این کودکان هزینه شود و از آن مهمتر اینکه پس چرا اصلا همچنین علمی ابداع شده است که قبل از تولد پدر و مادر بدانند که کودک معلول دارند.

untitled

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر