مجازات دزد در هند و کشورهای پر جمعیت مثل چین قبل از اینکه توسط پلیس انجام شود ، توسط خوده مردم انجام می شود . از آنجا که جمعیت در شهر های این کشورها زیاد است معمولا دزد ها شانسی برای فرار ندارند. در این ویدئو دستگیری یک دزد را توسط مردم می بینید .

ارسال نظر