معاون وزیر بهداشت اعلام کرد :

تعطیل شدن ادارات با شرایط ویژه :

معاون کل وزارت بهداشت:

- در مناطق نارنجی یک سوم کارمندان مشاغل ضروری باید به صورت دور کاری کارهای محوله را انجام دهند و سایر ادارات هم باید نیمی از کارمندان خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

در شهرهای قرمز، حضور کارمندان ادارات ارائه‌دهنده خدمات مهم به نصف کاهش پیدا می‌کند و یک دوم کارمندان باید به صورت دورکار کارهای مربوطه را انجام دهند.

-در شهرهای قرمز و در سایر اداراتی که خدمات غیرضروری ارائه می‌دهند، دو سوم کارمندان به صورت دورکار کارهای مربوطه را باید انجام دهند.

تعطیل شدن ادارات

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه

دیگر رسانه ها