افزایش بی سابقه حقوق بازنشستگان

 رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در مورد حقوق بازنشستگان  تاکید کرد: با اعمال افزایش ۳۹ درصدی و اجرای مرحله دوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، این قشر از همین ماه حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه دریافت خواهند کرد. علی دهقان کیا ضمن اعلام این خبر، آخرین وضعیت صدور احکام بازنشستگان را تشریح کرد و گفت: با اجرای مرحله دوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و افزایش سالیانه ۳۹ درصدی، تبعیض موجود میان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری رفع خواهد شد.

حق 3

 علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران درباره آخرین خبرها از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۰، توضیح داد: هفته اول بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۰، احکام متناسب سازی صادر می شود و به زودی تبعیض موجود علیه بازنشستگان تامین اجتماعی رفع خواهد شد.

وی درباره رقم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از افزایش سالیانه و اجرای مرحله دوم طرح متناسب سازی عنوان کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه در سال ۹۹، بعد از اعمال افزایش سالیانه و اجرای مرحله اول طرح متناسب سازی، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند، اما با اعمال افزایش ۳۹ درصدی و اجرای مرحله دوم متناسب سازی، این قشر حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

دهقان کیا ادامه داد: همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳۵ سال سابقه سال گذشته ۳ میلیون تومان دریافت می‌کردند که امسال به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

حق1

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با تاکید بر این که اواخر هفته آینده احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صادر خواهد شد، اظهار داشت: از ۲۰ فروردین ماه، همانند ماه‌های گذشته واریز حقوق بازنشستگان آغاز می‌شود، بازنشستگان می‌تواند با رقم افزایش یافته برای سال ۱۴۰۰ حقوق خود را دریافت کنند.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر