آزاده نامداری در زمان مرگ لباس زیر به تن داشت؟!

وقتی قاضی شهریاری دادستان جنایی تهران دیشب در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت آزاده نامداری در زمان پیدا شدن جسدش لباس زیر به تن داشت سپس تاکید کرد فرضیه خودکشی قوی ترین احتمال مرگ آزاده نامداری است این شائبه بوجود آمد که آزاده نامداری یا هر زن دیگری با توجه به اعتقادات و حجب و حیایی که دارند امکان ندارد در زمان خودکشی با اطمینان از مرگ خود لباس زیر زنانه بپوشد چرا که می داند در زمان کشف جسدش این صحنه با اعتقاداتش منافات دارد از این رو بعد از انتشار این مصاحبه تلویزیونی اما و اگرهای زیادی بوجود آمد که خودکشی آزاده نامداری را کمرنگ و احتمال وقوع قتل یا حتی مرگ از نوع دیگری را افزایش می داد.

 

 

ارسال نظر