حکم افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 ابلاغ شد.

امسال برای بازنشستگان تامین اجتماعی سال سختی بود  زیرا با افزایش نرخ تورم و شرایط اقتصادی بازنشستگان بخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی برای تامین مایحتاج زندگی با مشکلات زیادی رو به رو شدند.به همین خاطر شاهد حال ناخوش و اعتراض بازنشستگان بودیم.بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به سایر بازنشستگان کشوری بیشتر معترض هستند ولی وعده هایی برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جدید داده شده است.

حقوق

طبق ماده ۹۶۰ حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ مشخص شد و از این قرار است.

حق اولاد از ۱۴۷۹۳ تومان شده ۹۵۹۹۶ یعنی= ۸۱۲۰۲ تومان اضافه

عائله مندی از ۷۲۳۴۶ شده ۳۷۰۲۷۱ یعنی ۲۹۷۹۲۵ تومان اضافه

حق مسکن و سنوات بدون تغییر و اضافه نشده است.

در مجموع= ۴۵۹۰۰۰ تومان افزایش

توجه داشته باشید که هنوز اصل افزایش حقوق در احکام ثبت نشده و فقط این تغییرات در مزایا تا این لحظه اعمال شده است.

 

ارسال نظر