دایی آزاده نامداری که خود روانشناس است با رد ادعای خودکشی و یا قتل مجری سابق صداو سیما خبر اولیه را غیر حرفه ای و غیر مسئولانه دانست.

به صراحت اعلام می کنم مرگ ناگهانی آزاده نامداری عزیزم که شخصیتی پرتحرک و فعال و توانمند بود، به واسطه قتل و خودکشی نبوده است(وجود یک یا دو برگ داروی تعصاب این روزها به بعضی بی کفایتی ها در خانه هر ایرانی است که خبرنگار غیر حرفه ای، غیر مسئول این را هنوز نفهمیده است) ایشان باردار هم نبوده است:

Screenshot_2021-03-29 حاشیه پلاس بازیگران و سینما on Instagram “ علت فوت آزاده نامداری از زبان دایی وی دکتر جمال اعتمادی ور[...]

خجالت بکشید نامردان بی حیا

آخرین پست اینستاگرامش ایشان دلالت بر روحیه شاد و سرحال بوده که در پیام نوروزی به همراه دختر گلش (گندم) کاملا هویداست( این پست را همسر ایشان جناب دکتر عبادی شخصا ثبت کرده است)

ایشان در طول سال های اخیر بعد از ممنوع التصویری اش در صداوسیماکه دلیل صداوسیما پسند اما بسا غیرمنطقی دارد! بسیار تحت فشار و استرس بوده که موجبات تحمل باز سنگین اجتماعی هم شده بود. بعضی از بظاهر رسانه ها(داخلی و خارجی)قتلگاه آدمیانی اند که تا مرز نبود حضور فیزیکی افراد هم رفتار جانکاه دارند که بماند...

Screenshot_2021-03-29 حاشیه پلاس بازیگران و سینما on Instagram “ علت فوت آزاده نامداری از زبان دایی وی دکتر جمال اعتمادی ور[...](1)

بگذریم یا نگذریم حالا دیگر آزاده وجود ندارداگر چه تکرار نامش دیگر ممنوع نیست...

«حالا آزاده آزاد شد و فقط این را دوستان فرهیخته می دانند نه زردنویسان تاریک اندیش»

لطفا در فضای کثیف و کسل کننده مجازی به آتش شایعات بی اساس ندمید که فقط خدا می داند که: ایست قلبی در این رزوها یعنی چی و چرا؟؟؟

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر