گروگان گیری پسر 14 ساله شب گذشته و در مشهد اتفاق افتاد

گروگانگیری پسر ۱۴ ساله توسط یک سارق در مشهد. شب گذشته سارق اتومبیل تحت تعقیب پلیس به داخل یک شیرینی فروشی گریخت و شاگرد مغازه که یک نوجوان ۱۴ ساله بود را به گروگان گرفت. گروگانگیر درخواست ماشین جهت فرار از محل را نمود که با موافقت پلیس یک عدد ماشین برای وی آماده شد.

گروگاننننن

ولی پدر نوجوان گرفتار در حادثه به صورت مخفیانه وارد مغازه شده و با گرونگانگیر مسلح درگیر شد که با کمک پلیس ماجرا خاتمه یافت و گروگان گیر تحویل مقامات قضایی گردید. خوشبختانه این واقعه بدون هیچگونه آسیب به مردم پایان یافت.

مشهد

 

ارسال نظر