چند نکته کوچک اما مهم >>

ابتدا باید دریابید که چرا مرد ها خیانت می کند و دلیل خیانت شوهر شما چه چیزی می تواند باشد . آن زمان است که می توانید دلایل خیانت را از بین ببرید و در انتها برای عشق و تعهد بیشتر در زندگی مشترک خود ، راه های دیگری را نیز امتحان کنید .

untitled

به طور متوسط ۴۰ درصد از مردان در طول زندگی مشترک خود به همسرشان خیانت می کنند. گاه این مردان بسیار مشهور و ثروتمندند و گاه نه شهرتی دارند و نه ثروتی! در مورد بسیاری از مردان این خطر وجود دارد که با آشکار شدن روابط نامشروع شان نه تنها زن و خانواده بلکه ثروت، آبرو و حسن شهرت خود را از دست بدهند اما هیچ کدام از این ها موجب نمی شود تا از عمل خود دست بردارند. به راستی چه چیزی موجب می شود تا مردان به همسر خود خیانت کنند؟

دکتر گری نیومن مشاور خانواده در آخرین کتاب خود تحت عنوان «حقیقت پشت پرده درمورد خیانت» با به رشته ی تحریر درآوردن نتایج تحقیقات خود بر روی دویست مرد که به همسر خود خیانت کرده اند، حقایقی را در مورد خیانت مردان آشکار کرده است که می تواند نظر شما را به طور کلی در این مورد تغییر دهد...

four-tools-that-successful-women-use-to-prevent-male-betrails

بیشتر مردان هنگام رویارویی با خیانت ، رفتارهای خود را توجیه می کنند . با جملاتی مانند :

    هر مردی می خواهد با زنان دیگر رابطه جنسی برقرار کند. و وقتی فرصت بوجود می آید ، از آن استفاده می کند .

    این امر ضروری است که رابطه جنسی با تعداد زیادی از زنان داشته باشد.  چرا باید متفاوت باشم ؟

    اگر به اندازه کافی (یا بهتر) در خانه  رابطه داشتم ، نیازی به خیانت نبود.

    اگر همسرم وزن زیادی پیدا نکرده بود ، یا اگر او نسبت به من خوشگل تر بود ، یا توجه بیشتری می کرد ، حتی فکر نمی کردم به جای دیگری بروم.

    اگر شغل من آنقدر استرس زا نبود ، به خیانت نیازی نداشتم

 

ارسال نظر