عروسی در کرونا پشیمانی به بار آورد.

 مراسم عروسی کرونایی :از زمانی که بیماری کرونا همه گیر شده است مراسم عروسی و ازدواج هم تقریبا تعطیل شده اند و زوج ها یا بدون مراسم عروسی به خانه بخت می روند و یا اینکه کلا فعلا دست نگه داشته اند. ولی گاها شنیده می شود که مراسم هایی گرفته می شود و متاسفانه به عروس و داماد کرونا هدیه داده می شود.

Screenshot_2021-03-21 اخبار حوادث فوری on Instagram “ عروسی کرونایی تبدیل به عزا شد عروس و داماد بستری هستند دانشگاه علوم پ[...]

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: در پی برگزاری یک مراسم عروسی در بوشهر، بر اثر بیماری کرونا یک نفر فوت شد و عروس و داماد نیز در بخش ویژه کرونا بستری شدند.

Screenshot_2021-03-21 آخرین خبر on Instagram “عروسی کرونایی تبدیل به عزا شد؛ عروس و داماد بستری هستند دانشگاه علوم پزشکی ب[...]

۵۰ نفر از خانواده عروس و داماد دعوت بوده‌اند که تاکنون تست کرونای بیش از ۲۰ مهمان این عروسی مثبت شده و تعداد ۶ نفر از مهمانان بستری هستند.

 

ارسال نظر