این ویدئو رو ببینید و احتیاط کنید

فردی با انتشار یک فیلم ، از ورود مار یک متری به خودرو ی پراید، از مردم درخواست کرد که در هنگام خروج از خودرو، درب‌ها را ببندند.

فردی با انتشار یک فیلم درباره ورود یک مار سمی به خودروی پراید، از مردم درخواست کرد که به دلیل گرم شدن هوا و بیرون آمدن مار‌ها از لانه‌هایشان، حتما هنگام خروج از خانه، یا خودرو، از بسته بودن درب اطمینان حاصل کنید

ارسال نظر