مرد میوه فروش دختر 12 ساله را مادر کرد / ختر 12 ساله هندی از میوه فروش محله باردار شد.

ایندیاتودی درباره این پرونده گفت که دختر 12 ساله پس از این که از سوی مرد میوه فروش باردار شد خانواده اش پس از 8 ماه متوجه ماجرا شده و با شکایت به اداره پلیس خواهان مجازات متهم شدند.

پس از دستگیری متهم و اعتراف به تجاوز در خصوص رابطه اش با قربانی گفت که مدت های طولانی با وی در ارتباط بوده و با تهدید او را وادار به سکوت کرده بود که بارداری اش راز این همخوابی را فاش کرد.

در حال حاضر قربانی به خاطر بارداری اش در بیمارستان بستری و تحت درمان پزشک است و متهم پرونده به زندان منتقل شد تا اوضاع قربانی مشخص شود

 

ارسال نظر